Cybercrime dan contohnya

Secara kasar kata cybercrime dapat diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam dunia maya menggunakan teknologi komputer. Pengertian dunia maya sendiri dapat diartikan dengan dunia internet. Semua kejahatan di dunia nyata yang tidak memerlukan kontak fisik dapat dilakukan dalam dunia maya, contohnya penipuan, fitnah, pencurian, dan lain-lain

Beberapa contoh cybercrime yang sering dilakukan: Continue reading